(19-02-2019) Informatie uitgaansweekend 2020

On 19 februari 2019 by Ruben de Man

Communicatie met koor  

Marja en Jan zijn al enige tijd bezig met de organisatie van het JOKOJUB45 uitgaansweekend in 2020.

In tegenstelling tot voorgaande edities van de JOKO koorreizen hebben wij geen geheimen! Onze leus is : Voor JOKO, door JOKO.

Eerder is door het bestuur koorbreed een brainstormsessie georganiseerd waarin iedereen een bijdrage heeft kunnen leveren op welke manier het lustrum in 2020 gevierd zou moeten worden.

De uitkomsten van deze brainstormsessie zijn voor ons leidend geweest.

Voor de JOKOJUB45 koorreis 2020 is, zoals gebruikelijk in lustrumjaren, met voorkeur gekozen voor een Nederlandse locatie. Ook is er een voorkeur voor één van de Waddeneilanden. Na enig onderzoek en vergelijk hebben we gekozen voor Terschelling

Met dat gegeven zijn Marja en ik aan de slag gegaan.

Datum:

Het weekend valt op de vrijdag, zaterdag en zondag na Hemelvaartsdag, 22, 23 en 24 mei 2020.

We vertrekken op vrijdag 22 mei en zijn op zondag 24 mei weer thuis. Precieze vertrek- en aankomsttijd wordt later bekend gemaakt.

Vervoer:

Leidschendam – Harlingen v.v.: per bus;

Harlingen Terschelling:             per veerboot van rederij Doeksen;

Op Terschelling:                       per fiets;

Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om met eigen vervoer te reizen. Daar komen we nog op terug.

Verblijf:

Zoals het er nu naar uitziet en indien reservering mogelijk is verblijven wij in een groot huis met de naam De Cyprian.

Door te kiezen voor een huis hopen we een goed groepsgevoel te realiseren. Daarnaast zal iedereen een steentje moeten bijdragen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken! Wordt vervolgd.

Kerk:

De RK Parochie St. Brandanus is bereid om ons op zondag de gelegenheid te geven een viering te verzorgen. Marja heeft inmiddels hierover contact gehad.

Activiteiten Terschelling:

Er is veel te doen op Terschelling. Om hier invulling aan te geven gaan we met jullie in gesprek. Zo kunnen we een optimale invulling geven aan dit weekend. Jullie kunnen zelf via Google kijken wat er mogelijk is. Wordt vervolgd.

Kosten:

We hebben een begroting gemaakt waarin de kosten voor vervoer, verblijf en activiteiten en uiteraard inkomsten zijn opgenomen.

Op dit moment gaan we uit van een eigen bijdrage tussen de € 200 en €250. Afhankelijk van hopelijk nog toe te wijzen financiën kunnen we de eigen bijdrage nog drukken. Hierover is overleg met de penningmeester.

Deelnemers:

We zitten nu nog ruim 15 maanden voor de JOKOJUB45 koorreis. Dat lijkt lang maar de tijd vliegt. Belangrijk voor ons wordt de vraag wie gaan er mee? Je hebt nog even de tijd om hierover na te denken. Wij zullen met een aantal weken jullie deze vraag nogmaals stellen en dan kun je je besluit aangeven. Wij gaan wel uit van een hoog deelnemerspercentage!!

Eigen bijdrage:

Vanaf  2019 zullen wij verplichtingen aangaan voor vervoer, verblijf en activiteiten. Dat betekent ook dat we daarvoor een stuk financiële dekking moet hebben. We zullen dan ook in 2019 jullie vragen een deel van de eigen bijdrage te voldoen. Wordt vervolgd.

Tenslotte:

Bij tussentijdse vragen kunnen jullie altijd Marja of Jan benaderen. De verdere communicatie verloopt via Nieuwsbrieven op de website of mondeling tijdens een repetitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.