(13-3-2020) 2 berichten van Pastoor Bakker over corona

On 13 maart 2020 by kvankooten

Bericht 1:

Beste koren van de parochies in de RK Federatie Vlietstreek.

In navolging van de oproep van de bisschoppen van Nederland om de maatregelen in verband met het coronavirus aan te scherpen, doen wij dit ook in onze parochies. Dit heeft ook consequenties voor de koren. Bij het ontbreken van de Eucharistievieringen in de komende weekenden zal er ook niet gezongen worden door de koren.

Verder uit het schrijven van de bisschoppen:

“met onmiddelijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart ook de volgende maatregelen”:

· Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.

· Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

· Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

· De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Vanuit de verantwoordelijkheid van de parochie ook voor het welzijn van de koorleden zullen er binnen onze federatie tot nadere order ook geen koorrepetities plaatsvinden.

Ook zullen de uitvaarten in kleine kring en sober worden gehouden. Dit betekent voor onze parochies uitvaarten met organist en zonder koor.

Ik realiseer me, dat deze maatregelen best heel ingrijpend zijn voor u allen. En ik hoop en bid, dat ze van beperkte duur mogen zijn. Met het oog op het algemeen welzijn van iedere mens moeten we voor de beste maatregelen kiezen, dat is onze verantwoordelijkheid.

Een hartelijke groet,

In naam van de pastores van het team,

Het federatiebestuur

Pastoor W. Bakker

Bericht 2:

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (Eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke Communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke Communie’ zijn genade.” Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een Doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.

Extra mededelingen voor de parochianen van de RK Vlietstreek

Mensen die verkouden zijn, hoesten of van wie de gezondheid kwetsbaar is:

blijf thuis!

Op de tijden van Eucharistievieringen op zaterdag en zondag zullen onze vier kerken geopend zijn voor persoonlijk gebed; de Bijbellezingen liggen voor u klaar en er is een priester of diaken aanwezig. Respecteer elkaar en houd voldoende afstand op alle plekken in en rond het kerkgebouw.

De Eucharistievieringen op de dagen door de week gaan in de vertrouwde kerken op de gewone tijden door. De vieringen zijn in de grote kerkruimte. Wilt u verspreid gaan zitten! Bij deze vieringen zal de kerk niet verwarmd worden.

Er zijn geen ontmoetingsmomenten na de viering; er zal geen koffie/thee worden geschonken.

Het bezoeken van zieken en ouderen beperken wij tot het hoogstnoodzakelijke.

De uitvaarten vinden in beperkte kring plaats in de kerk met organist zonder koor.

De actuele situatie voor zowel vieringen als actualiteiten: www.rkvlietstreek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.